REFRESHARCHIVE ASK deviantart twitter theme

yui || sport manga hell || istj

artblog + some fandom/music reblogs

Tenipuri and Haikyuu!! are my muses

HUFFLEPUFF
{ wear }

free counters
Free counters

← OLDER

Hajimari no Haru - Mutsuki Hajime & Yayoi Haru (C.V. Toriumi Kousuke & Maeno Tomoaki)

(Source: suckamaki)

22 July 2014 313 notes ←
Tsukiuta. Series Duet Vol. 3
Inocencia
by Kakeru Shiwasu (CV: Yuki Kaji) & Koi Kisaragi (CV: Toshiki 
Masuda)

(Source: anime-music-plus)

21 July 2014 118 notes ←
20 July 2014 197 notes ←
11 July 2014 755 notes ←
08 July 2014 45 notes ←
06 July 2014 34 notes ←
02 July 2014 29 notes ←
30 June 2014 133 notes ←
29 June 2014 501 notes ←
26 June 2014 17 notes ←